หน้าหลัก > ?????????????????? > การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

การเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต

มูลนิธิอิชิกะวะเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร RIFARE, 1-5-3 ฮอนมะจิ, คะนะซะวะ

โทร. 076-262-5931
9:00-18:00

(วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00-17:00)