หน้าหลัก > ?????????????????? > ???????????????????

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

การคมนาคมในท้องถิ่น

การคมนาคมในท้องถิ่น

(1) ลีมูซีนบัส สนามบินโคะมัทซึ

1,130 เยน/ เที่ยว

สนาบินโคะมัทซึ – สถานี JR คะนะซะวะ

สนาบินโคะมัทซึ

สถานีคะนะซะวะ

สถานีคะนะซะวะ

สนาบินโคะมัทซึ

ออก 8:30(*1)

45-60 นาทีหลังออกเดินทาง

ออก 6:05

ถึง 07:03

(ให้บริการประมาณ 30 เที่ยวในช่วงเวลานี้)

(ให้บริการประมาณ 30 เที่ยวในช่วงเวลานี้)

ออก 21:15(*1)

45-60 นาทีหลังออกเดินทาง

ออก 19:10

ถึง 19:53

(*1) 5-10 นาทีหลังเที่ยวบินลงจอด

 

270 เยน/ เที่ยว

 

สนามบินโคะมัทซึ
- สถานี JR โคะมัทซึ

สนามบินโคะมัทซึ

สถานีโคะมัทซึ

สถานีโคะมัทซึ

สนามบินโคะมัทซึ

ออก 7:25

12 นาทีหลังออกเดินทาง

ออก 7:37

12 นาทีหลังออกเดินทาง

(ให้บริการประมาณ 30 เที่ยวในช่วงเวลานี้)

(ให้บริการประมาณ 30 เที่ยวในช่วงเวลานี้)

ออก 19:30

12 นาทีหลังออกเดินทาง

ออก 21:15

12 นาทีหลังออกเดินทาง

(2) โนะโตะ แอร์พอร์ต ฟุรุซะโตะ แท็กซี่ (แท็กซี่)

ต้องจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน (ก่อนเที่ยงวัน)

 

จุดหมายปลายทาง

จุดจองตั๋ว

ค่าใช้จ่าย

วะจิมะ

รถบัสมินะโตะ - คันโค

(0768) 22-7411

900 JPY

อะนะมิสุ

โนะโตะ โจ

รถบัสโคอิจิ – คันโค

(0768) 72-2810

ซุสุ

ซุสุ โคทซึ

(0768) 82-1221

1,300 JPY

โนะโตะ โจ (อุจิอุระ)

รถบัสโคอิจิ – คันโค

(0768) 72-2810

วะจิมะ (มงเซ็น)

รถบัสมินะโตะ - คันโค

(0768) 22-7411

นะนะโอะ (วะคุระ)

นะกะจิมะ แท็กซี่

(0767) 66-0114

1,600 JPY

นะคะโนะโตะ

ชิกะมะจิ

โนะโตะคงโกะ แท็กซี่

(0767) 42-1144

1,800 JPY

ฮะคุอิ

โนะโตะคงโกะ แท็กซี่

(0767) 42-1144

2,100 JPY

โฮดะซึชิมิสุ

(3) รถบัสคะนะซะวะ (รอบเมืองคะนะซะวะ)

 

การบริการ

ป้ายรถบัส

  • เวลาให้บริการ: 8:30 - 18:00
    (ทุก 12 นาที)

 

  • ค่าใช้จ่าย: 200 JPY
    (เด็ก 100 JPY)
    ตั๋วรายวัน: 500 JPY
    (เด็ก 250 JPY)

0. สถานีคะนะซะวะ

(ประตูทิศตะวันออก)

นาที

11. ฮอนดะมะจิ

21

1. ริฟาเระ-มะเอะ

2

12. ซะอิเซ-บุงกะคุฮิ-มะเอะ

25

2. เมเซโชกักโค-มะเอะ

3

13. จุซังเก็นมะจิ

26

3. โคะบะชิ

5

14. คะตะมะจิ

30

4. บะบะ-จิโดโคเอ็น

6

15. โครินโบ (นิจิกิน-มะเอะ)

32

5. โมะริยะมะ อิจโจเมะ

8

16. โครินโบ

33

6. ฮะชิบะโจ(โคบังมะเอะ)

12

17. มินะมิโจ

35

7. ฮะจิบะโจ (คินโจะโระ-มะเอะ)

13

18. มุซะชิกะซึจิ

37

8. เค็นโระคุ-โมะโตะมะจิ

14

19. ริฟาเระ-มะเอะ

39

9. เค็นโระคุ-ชิตะ

18

0. สถานีคะนะซะวะ

(ประตูทิศตะวันออก)

41

10. ฮิโระซะกะ

20

 

 

(4) CANBUS (เมืองคะกะ, เมืองโคะมัทซึ)    

ค่าใช้จ่าย: ตั๋วรายวัน - 1,000 JPY (เด็ก 500 JPY), ตั๋วราย 2 วัน - 1,200 JPY (เด็ก 600 JPY)
เวลาให้บริการ: 8:50 - 17:30  (ให้บริการตลอดทั้งปี)

ยะมะมะวะริ (วนรอบเมือง)
13 เที่ยว / วัน

นาที

อุมิมะวะริ (เลียบชายฝั่ง)
9 เที่ยว / วัน

นาที

1.สถานีคะกะออนเซ็น

-

1.สถานีคะกะออนเซ็น

-

2.คุตะนิบิโทเอ็น

10

13.สถานีไดโชจิ

12

3.ยะมะชิโระออนเซ็น

1

14.คุตะนิยะกิ บิจุซึคัง (พิพิธภัณฑ์คุตะนิ)

1

4.โรซันจิน กุเคียวอะโตะ อิโระฮะ โซอัน (หมู่บ้านประวัติศาสตร์โรซันจิน)

2

15.ฟุเนะ โตะ คิวยะโตะโจริวเต

3

5.ยะมะชิโระออนเซ็น โซยุ

1

16.ซึคิอุซะกิโนะซะโตะ
(แหล่งรวบรวมเครื่องเคลือบ)

6

6.คุตะนิยะกิ คะมะอะโตะ (ศูนย์จัดแสดงเตาเผาคุตะนิ)

3

17.คะโมะอิเคะ คันซัทซึคัง
(จุดชมวิว)

9

7.นะตะเดะระ

11

18.สวนผลไม้คะกะ

4

8.ยุโนะคุนิ โนะ โมะริ

5

19. นิฮง เก็งคิ เกะคิโจ ธีมปาร์ค

5

9.นิฮง จิโดฉะ ฮะคุบุทซึคัง
(พิพิธภัณฑ์รถยนต์ญี่ปุ่น)

4

20.โซโระคุเอ็น
(คฤหาสน์กัปตันเรือ)

2

10.เซคะอิ โนะ กะระซุคัง
(หอจัดแสดงเครื่องแก้วระดับโลก)

8

21.คิตะมะเอะบุเนะ โนะซะโตะชิเรียวคัง
(พิพิธภัณฑ์เรือคิตะมะเอะ)

1

11.คะกะ ยุเมะโนะยุ

3

22.ฮะชิดะเตะ เกียวโค (ท่าเรือประมง)

3

12.โอะคะชิโจ คะกะฮัง

9

23.แหลมอะมะโกะเซ็น มิซะคิ

1

1.สถานีคะกะออนเซ็น

8

24.นะคะยะ อุคิจิโร ยุคิ โนะ คะกะคุคัง (พิพิธภัณฑ์หิมะและสายน้ำ)

6

 

 

25.คะตะยะมะสุ ออนเซ็น นิชิกุจิ

2

 

 

26.คะตะยะมะสุ ออนเซ็น ยุโนะโมะโตะ โคเอ็น

3

 

 

26a.คะตะยะมะสุ ออนเซ็น มะจิยุ

1

 

 

27.คะตะยะมะสุ ออนเซ็น อิคคุ (แขวงที่ 1)

3

 

 

28.พิพิภัณฑ์สาเกไดนิจิ สะคะริ ซะคะกุระ

6

 

 

29.อิบุริบะชิ

3

 

 

1.สถานีคะกะออนเซ็น

9

(2) โคมัทซึ แอร์พอร์ต CANBUS

สนามบินโคมัทซึ – สถานี JR คะกะออนเซ็น

สถานีคะกะออนเซ็น

สนามบินโคะมัทซึ

สนามบินโคะมัทซึ

สถานีคะกะออนเซ็น

ออก 10:25

ถึง 11:00

ออก 11:30

ถึง 12:05

ออก 15:45

ถึง 16:20

ออก 16:30

ถึง 17:05