หน้าหลัก > ?????????????????? > ???????????

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

คูปองส่วนลด

เค็นโระคุเอ็น + 1 พาส (คะนะซะวะ)

เค็นโระคุเอ็น + 1 พาส

บัตรเข้าชมสวนเค็นโระคุเอนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในราคา 500 เยน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนเค็นโระคุเอ็นและเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยว 1 แห่งจากรายชื่อด้านล่างนี้ (เฉพาะนิทรรศการปกติ)
(ราคา 400 เยนสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป)

 • ฮิชิ ยะกุระ/ โกะจิคเค็น นะกะยะ/ ฮาชิสุเมะ มง ซึสุกิ ยะกุระ
 • พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมสมัยใหม่อิชิกะวะ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดอิชิกะวะ
 • พิพิธภัณฑ์ฮอนดะ โซฮินคัง
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดอิชิกะวะ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมประจำจังหวัดอิชิกะวะ

เลือก 1 สถานที่จากตัวเลือกข้างต้น (เฉพาะนิทรรศการปกติ)

 • คูปองมีอายุ 2 วัน
 • มีจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น

พาสปอร์ตสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองคะนะซะวะ (คะนะซะวะ)

พาสปอร์ต 1 วัน/ พาสปอร์ต 3 วัน/ พาสปอร์ตรายปี
นักท่องเที่ยวมีสิทธิเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 16 แห่งดังต่อไปนี้

 • เวิร์คช็อปหัตถกรรมอุทัตซึยะมะ
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นจานเสียงคะนะซะวะ
 • พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกอิสุมิ เคียวกะ
 • คฤหาสน์เก่าของคุรันโดะ เทะระจิมะ
 • พิพิธภัณฑ์มะเอะดะ โทะสะโนะคะมิเคะ ชิเรียวคัง
 • พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกคะนะซะวะ ชินะเซะ
 • พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกบุคคลสำคัญแห่งคะนะซะวะ
 • พิพิธภัณฑ์ทองคำเปลวคะนะซะวะ ยะซุเอะ
 • พิพิธภัณฑ์คะนะซะวะ ยุวะคุ ยุเมะจิคัง
 • พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกมุโร ไซเซะอิ
 • พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกคะนะซะวะ นะคะมุระ
 • พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกโทะคุดะ ชูเซะอิ
 • หอวรรณคดีแห่งคะนะซะวะ
 • พิพิธภัณฑ์ละครโนแห่งคะนะซะวะ
 • Kanazawa Yuwaku อีดีโอวิลเลจ
 • D. T. พิพิธภัณฑ์ซูซูกิ

พาสปอร์ต 1 วัน510 เยน, พาสปอร์ต 3 วัน820 เยน, พาสปอร์ตรายปี 2,050 เยน

มีจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น

พาสปอร์ตเข้าพิพิธภัณฑ์เมืองคะกะ (เมืองคะกะ)

 • พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ
 • ศูนย์วัฒนธรรมฟุคะดะ คิวยะ ยะมะ โนะ บุงกะคัง
 • พิพิธภัณฑ์บะโช
 • หอชมนกคะโมะอิเคะ
 • พิพิธภัณฑ์เรือคิตะมะเอะ ฟุเนะโนะซะโตะ ชิเรียวคัง
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะคะกะ
 • พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งนะกะยะ อุคิจิโระ
 • ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการคุตะนิยะกิ คะมะ อะโตะ
 • “อิโระฮะ” กระท่อมของโระซันจิน

พาสปอร์ต 3 วัน1, 000 เยน, พาสปอร์ตรายปี 2,000 เยน

มีจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น

วะจิมะ ออนเซ็นเคียว ฟุรัตโตะ พาส (เมืองวะจิมะ)

 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิชิกะวะ วะจิมะ อุรุชิ
 • พิพิธภัณฑ์โคมไฟคิริโกะ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะอินะจู

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอินะจูจะปิดบริการอย่างไม่มีกำหนด ขออภัยในความไม่สะดวก

 • พิพิธภัณฑ์เครื่องเขินวะจิมะ
 • ที่จอดรถบริเวณตลาดเช้าอะซะอิจิ
 • รถบัสโนะรันเคะ
 • บริการน้ำชาสำหรับนักท่องเที่ยว

ราคา 1,000 เยน (เด็ก 500 เยน)

มีจำหน่ายที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยววะจิมะ ภายในสถานีวะจิมะ จุดพักผ่อนฟุรัตโตะ โฮมุ และในโรงแรมต่างๆบริเวณวะจิมะ เช่น โรงแรมโคชูเอ็น, วะจิมะ ออนเซ็น ยะชิโอะ, โรงแรมโยะเนะคิว และโนะโตะ โนะ โช