หน้าหลัก > ข่าวสารล่าสุด > นิกายเซนและหลักปรัชญา

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

นิกายเซนและหลักปรัชญา

 จังหวัดอิชิกะวะคือบ้านเกิดของนักปรัชญาชื่อดัง 2 ท่าน ผู้มีส่วนช่วยเผยแพร่นิกายเซนไปทั่วโลกและสร้างรากฐานวัฒนธรรมแห่งเซนอย่างลึกซึ้ง

ท่านแรกคือ ไดเซ็ทซึ ซุสุกิ ท่านไดเซ็ทซึเขียนหนังสือเกี่ยวกับนิกายเซนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่นิกายเซนของประเทศญี่ปุ่นสู่ทวีปยุโรป อเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในบรรดาหนังสือประมาณ 100 เล่มที่ท่านเขียนระหว่างมีชีวิตอยู่ 23 เล่มถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ

นักปรัชญาอีกท่านคือ คิตะโร นิชิดะ ท่านคิตะโรคือผู้คิดค้นหลักปรัชญานิชิดะ วิถีความคิดแบบอิสระซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากนิกายเซน ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื๊อ นักปรัชญาทั้ง 2 ท่านเกิดในหมู่บ้านใกล้ๆคะนะซะวะ ในปี 1870 หลังการปฏิรูปสมัยเมจิ เหตุใดจังหวัดอิชิกะวะจึงผลักดันให้เกิดนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ถึง 2 ท่านในยุคเดียวกัน 

 

 

สาเหตุประการหนึ่งมาจากมาตรฐานด้านการศึกษาของคะนะซะวะที่สูงมากในยุคนั้น นักปรัชญาทั้ง 2 ท่านจบการศึกษาจากวิทยาลัยลำดับที่ 4 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยคะนะซะวะ) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สถาบันการศึกษาขั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้น (สถานศึกษา 7 แห่งตั้งอยู่ที่โตเกียว, โอซาก้า, ยะมะกุจิ, เซ็นได, คะนะซะวะ, คุมะโมะโตะ และคะโกะชิมะ) แม้ประชาชนในจังหวัดอิชิกะวะจะไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยปฏิรูปเมจิมากนัก แต่พวกเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาวัฒนธรรมและการศึกษา นอกจากนี้ อิชิกะวะยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนิกายโจโดะชินชูและนิกายเซนอย่างลึกซึ้ง ภูมิอากาศอันหนาวเหน็บในช่วงฤดูหนาวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการครุ่นคิด

 

 

ในปี 2011 เมืองคะนะซะวะก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ D.T. ซุสุกิขึ้นในย่านฮอนดะ บ้านเกิดของท่านไดเซ็ทซึ ซุสุกิ เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาและมรดกของท่าน และในย่านคะโฮะคุซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนิชิดะ มีพิพิธภัณฑ์ปรัชญาที่จัดแสดงผลงานของท่านคิตะโร นิชิดะ เช่นกัน นอกจากนี้ เมืองคะนะซะวะยังคงเป็นที่ตั้งของวัดไดโจจิ วัดนิกายเซนสายโซโตชื่อดังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน นักท่องเที่ยวสามารถทดลองนั่งสมาธิแบบเซนได้ที่นี่

 

มาสัมผัสและเติมเต็มการเดินทางของคุณด้วยประสบการณ์อันลึกล้ำและปริ่มเปรมในวิถีแห่งเซน

ลองเดินทางเพื่อสัมผัส “วิถีแห่งเซน” รอบจังหวัด (ลิงค์)