หน้าหลัก > ข่าวสารล่าสุด > เยี่ยมชมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

เยี่ยมชมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

ในสมัยเอโดะ (1603-1868) จังหวัดอิชิกะวะเป็นที่รู้จักในนามแคว้นคะกะ และถูกปกครองโดยตระกูลมะเอะดะผู้มีสมญานามว่า “คะกะ เฮียะคุมังโกะคุ” (“เฮียะคุมังโกะคุ” หมายถึง “ข้าวปริมาณ 1 ล้านโคะคุ” และ “โคะคุ” คือปริมาณข้าวที่คน 1 คนรับประทานได้ใน 1 ปี สมญานามดังกล่าวจึงเป็นคำกล่าวในเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงความร่ำรวยของแคว้นคะกะในยุคนั้น ท่ามกลางยุคสมัยที่ใช้ปริมาณผลผลิตในแคว้นเป็นเกณฑ์ตัดสินความร่ำรวย) เนื่องจากตระกูลคะกะไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของตระกูลโทะคุกะวะ และแคว้นคะกะก็เป็นแคว้นที่ร่ำรวยที่สุดรองจากเมืองหลวง (เอโดะ) พวกเขาจึงถูกจับตามองจากรัฐบาลโชกุนอยู่เสมอ ท่านผู้ครองแคว้นแห่งตระกูลมะเอะดะได้ละบทบาททางการทหารเพื่อตอกย้ำว่าตระกูลมะเอะดะไม่ต้องการมีอำนาจทางการเมือง ส่งผลให้การเมืองในยุคเอโดะสงบ ต่อมา ผู้ครองแคว้นที่ 3 ท่านโทะชิซึเนะ มะเอะดะได้วางนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านวัฒนธรรมในแคว้นอย่างแข็งขัน

จากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและนโยบายในการพัฒนาวัฒนธรรม จังหวัดอิชิกะวะกลายเป็นแหล่งอุปถัมภ์งานศิลปะและหัตถกรรมดั้งเดิมชื่อดังระดับโลกจำนวนมาก อาทิ เครื่องเขินวะจิมะ, เครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ และทองคำเปลวคะนะซะวะซึ่งยังคงรุ่งเรืองอยู่ในปัจจุบัน งานหัตถกรรม 10 ประเภทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นงานศิลปะประจำชาติ อีก 6 ประเภทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นงานศิลปะประจำจังหวัด และอีก 20 ประเภทถูกจัดเป็นงานศิลปะหายาก

 

ทองคำเปลวคะนะซะวะคือ 1 ในหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดอิชิกะวะ กว่า 99% ของทองคำเปลวในประเทศญี่ปุ่นถูกผลิตขึ้นที่นี่ จากนั้นจึงนำไปประดับประดาสิ่งของต่างๆ อาทิ เครื่องเขิน หิ้งพระ และเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ นอกจากนี้ ยังใช้เสริมความงามให้กับสถาปัตยกรรม อาทิ วัดคินคะคุจิ (วิหารทองคำ) ชื่อดังประจำกรุงเกียวโต และศาลเจ้าโทโชกูที่เมืองนิกโก จังหวัดโทะจิกิ ในเขตคะนะซะวะ สถานที่หลายแห่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตทองคำเปลว และลองติดแผ่นทองคำเปลวบนภาชนะด้วยตนเอง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

เครื่องเขินวะจิมะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของประเทศญี่ปุ่น และโด่งดังเรื่องกระบวนการผลิตอันซับซ้อน ต้องใช้ช่างฝีมือกว่า 100 คนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย งานฝีมือสาขานี้ต้องอาศัยเทคนิคเก่าแก่ งานของช่างฝีมือรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันมีกลิ่นอายของความทันสมัยเช่นเดียวกับงานศิลปะ และยังคงใช้งานได้ดีในฐานะภาชนะในชีวิตประจำวัน ลองแวะมาวะจิมะ แล้วคุณจะได้ลงมือทำเครื่องเขินวะจิมะด้วยตัวคุณเองภายในเวลา 1 ชั่วโมง หรือร่วมทัศนาช่างฝีมือผู้มากประสบการณ์พร้อมผลงานของพวกเขา

 

นอกจากนี้ จังหวัดอิชิกะวะยังเป็นแหล่งกำเนิดศิลปหัตถกรรมเก่าแก่อีกหลายประเภที่ยังคงเฟื่องฟูอยู่ในยุคปัจจุบัน คุณเองก็สัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ได้ไม่ยาก ลองมาที่อิชิกะวะ แล้วลองสร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านด้วยมือของคุณเอง!

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตภาชนะแบบดั้งเดิมของจังหวัดอิชิกะวะ (ภาษาอังกฤษ)( External link )