หน้าหลัก > ข่าวสารล่าสุด > เครือข่ายมรดกโลกด้านเกษตรกรรม

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

เครือข่ายมรดกโลกด้านเกษตรกรรม

จังหวัดอิชิกะวะแบ่งเป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ “คะนะซะวะ” สถานที่ตั้งของสวนเค็นโระคุเอ็นและปราสาทคะนะซะวะ, “คะกะ” จุดชมทัศนียภาพของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ฮะคุซัง และ “โนะโตะ” ซึ่งโอบล้อมด้วยทะเลญี่ปุ่นทั้ง 3 ด้าน

บริเวณโนะโตะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลและพืชผักจากภูเขา ธรรมชาติที่งดงามยังคงหลงเหลืออยู่ ที่นี่คือที่ตั้งของ “เซ็นมะอิดะ” แหล่งปลูกข้าวแบบขั้นบันไดบนภูเขาสูงชัน ทอดตัวยาวไปถึงปลายน้ำ นาข้าวบนภูเขามีขนาดเล็กมาก มีตำนานเล่าขานถึงชายคนหนึ่งที่หานาข้าวของตัวเองไม่เจอ เขายอมแพ้และตัดสินใจจะกลับบ้าน แต่เมื่อเขาถอดเสื้อคลุมฟาง (ที่บดบังสายตาของเขาเอาไว้) เขาก็ตระหนักว่านาข้าวอยู่ข้างหน้าตัวเขามาตลอด  

 

ในอดีต การปลูกข้าวในพื้นที่โนะโตะเป็นเรื่องยาก การทำนาเกลือจึงได้รับความนิยมมากกว่า ทั่วประเทศญี่ปุ่นมีวิธีทำนาเกลือหลายรูปแบบ แต่บริเวณโนะโตะทำนาเกลือด้วยวิธีอะเกะฮะมะเป็นหลักซึ่งเป็นวิธีการทำนาเกลือที่ยังหลงเหลืออยู่ในโนะโตะเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่หมู่บ้านเอ็นเด็นมุระ คุณจะได้เห็นนาเกลือและลองทำนาเกลือแบบดั้งเดิมด้วยตนเอง 

 

นอกจากนี้ ในบริเวณโนะโตะ คุณจะเห็นประเพณีเก่าแก่หลายรูปแบบ อาทิ ประเพณีคิริโกะในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ชาวบ้านจะเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทุ่งนาและท้องทะเล ส่วนพิธีกรรมอะเอะโนะโคะโตะในฤดูหนาวคือพิธีขอบคุณเทพเจ้าสำหรับผลผลิตข้าวที่เจริญงอกงาม

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและประเพณีเก่าแก่ดังกล่าวส่งผลให้ดินแดนแสนบริสุทธิ์แห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักระดับโลกในเดือนมิถุนายน 2011 เมื่อองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้โนะโตะ ตามด้วยเกาะซะโดะ จังหวัดนิอิกะตะ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมรดกโลกด้านเกษตรกรรม (GIAHS) ซึ่งถือเป็นสถานที่แรกในประเทศญี่ปุ่นและในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว GIAHS คือโครงการที่ริเริ่มขึ้นโดย FAO เพื่อปกป้องและอนุรักษ์การเกษตรแบบดั้งเดิม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิถีการเกษตร และวัฒนธรรมการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งนับวันจะสูญหายไปในโลกยุคใหม่

 

เมื่อคุณเดินทางมาถึงจังหวัดอิชิกะวะ อย่ายุติการเดินทางแค่บริเวณคะนะซะวะ ภูเขาฮะคุซัง หรือคะกะแต่เราขอแนะนำให้คุณเดินทางมายังโนะโตะด้วย แล้วคุณจะได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารซะโตะยะมะและซะโตะอุมิ บริเวณโนะโตะ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี)( External link )