หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > วิถีแห่งเซน

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

วิถีแห่งเซน

เส้นทางนี้จะนำคุณไปชมวัดไดโจจิ วัดประจำนิกายเซนอันยิ่งใหญ่ พร้อมตามรอยเส้นทางนักปรัชญาชื่อดังของคะนะซะวะ อาทิ คิตะโร นิชิดะ และไดเซ็ทซึ ซุสุกิ

คอร์สแบบเต็มวัน (ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ

รถบัสสายโฮะคุเท็ตซึ ป้ายโนะดะ (ประมาณ 30 นาที), เดิน (ประมาณ 10 นาที)

วัดไดโจจิ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

รถบัสสายโฮะคุเท็ตซึ ป้ายโนะดะ  → ป้ายโครินโบ (ประมาณ 15 นาที), เดิน (ประมาณ 2 นาที)

พิพิธภัณฑ์รำลึกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของวิทยาลัยลำดับที่ 4 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

เดิน (ประมาณ 10 นาที)

พิพิธภัณฑ์ D.T. ซุสุกิ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

เดิน (4 นาที) + รถบัสคะนะซะวะ ป้ายฮอนดะ-มะจิ (15 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

สถานีคะนะซะวะ

รถไฟสายนะนะโอะ สถานีอุโนะเคะ (รถไฟประมาณ 25 นาที), เดิน (20 นาที)

รถไฟสายนะนะโอะ สถานีอุโนะเคะ (รถไฟประมาณ 25 นาที), เดิน (20 นาที) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ