หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > เพลิดเพลินกับงานศิลปหัตถกรรมของอิชิกะวะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

เพลิดเพลินกับงานศิลปหัตถกรรมของอิชิกะวะ

จังหวัดอิชิกะวะเป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมนับตั้งแต่สมัยการปกครองโดยตระกูลมะเอะดะ ปัจจุบัน พื้นที่แถบนี้ยังคงมีชื่อเสียงเรื่องงานศิลปะเก่าแก่ 10 ประเภทซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของประเทศญี่ปุ่น อาทิ เครื่องเขินวะจิมะ ชามเคลือบยะมะนะกะ เครื่องปั้นดินเผาคุตะนิ เทคนิคการย้อมผ้าไหมคะกะยุเซ็น และทองคำเปลวคะนะซะวะ นอกจากนี้ ยังมีงานหัตถศิลป์ขึ้นชื่อรวม 36 ชิ้นที่ได้รับการยกย่องและจัดเป็นหัตถกรรมที่เริ่มหาดูได้ยาก

เส้นทางตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เวลาครึ่งวันในแต่ละเมืองได้แก่ คะนะซะวะ คะกะ และโนะโตะ

งานศิลปหัตถกรรมในคะนะซะวะ: คอร์สครึ่งวัน (เวลา 5 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ

ขึ้นรถบัสโจกะมะจิ คะนะซะวะ มุ่งหน้าสู่ฮะชิบะ-โจ (4) ป้าย (โคะบัง-มะเอะ) (ประมาณ 10 นาที)

ทองคำเปลวและเงินเปลวซะคุดะ (สอนการทำตะเกียบทองคำเปลว) (ประมาณ 1 ชั่วโมง) *ต้องจองล่วงหน้า

ขึ้นรถบัสโจกะมะจิ คะนะซะวะ มุ่งหน้าสู่ “เค็นโระคุเอ็น ชิตะ” ป้าย (อิชิกะวะมง-มุคะอิ) (ประมาณ 10 นาที)

ศูนย์แสดงผลงานการย้อมผ้าคะกะ ยูเซ็น (ประมาณ 1 ชั่วโมง) * เยี่ยมชมการทำงานของศิลปิน, ลองสวมกิโมโน ฯลฯ

เดิน (ประมาณ 10 นาที)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมจังหวัดอิชิกะวะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) * เยี่ยมชมการทำงานของศิลปิน, ลองร่วมกิจกรรมหลากหลาย (เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์/ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขึ้นรถบัสโจกะมะจิ คะนะซะวะ มุ่งหน้าสู่ มุซะชิกะซึจิ (5) ป้าย (เมเท็ตซึ M’ZA มะเอะ) (ประมาณ 15 นาที)

บริษัท เมะโบะโสะ ฮะจิโรเบ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) * คลาสประดิษฐ์เหยื่อตกปลาคะกะแบบโบราณ

เดิน (ประมาณ 10 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

 

งานศิลปหัตถกรรมในคะกะ: คอร์สครึ่งวัน (เวลา 4 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ

รถไฟ (JR ด่วน) (ประมาณ 30 นาที)

 

สถานีคะกะออนเซ็น

CANBUS ยะมะมะวะริ (ประมาณ 20 นาที)

ศูนย์แสดงเครื่องเคลือบยะมะนะกะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) * เยี่ยมชมการทำงานของศิลปิน

CANBUS ยะมะมะวะริ (ประมาณ 25 นาที)

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาคุตะนิและเตาเผา (ประมาณ 1 ชั่วโมง) * คลาสกิจกรรมลงสี

 

 

สถานีคะกะออนเซ็น

รถไฟ (JR ด่วน) (ประมาณ 30 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

 

งานศิลปหัตถกรรมในโนะโตะ: คอร์สครึ่งวัน (เวลา 6 ชั่วโมง)

*เช่าจักรยานที่ฟุรัตโตะ โฮมุ

สถานีคะนะซะวะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้บริการ 11 เที่ยวต่อวัน

 

ฟุรัตโตะ โฮมุ

ขี่จักรยาน (5 นาที)

วะจิมะโคโบ นะกะยะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) *คลาสเครื่องเคลือบวะจิมะ ขั้นตอนการถมทองุ

ขี่จักรยาน (15 นาที)

พิพิธภัณฑ์วะจิมะ อุรุชิ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

ขี่จักรยาน (15 นาที)

 

ฟุรัตโตะ โฮมุ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้บริการ 11 เที่ยวต่อวัน

สถานีคะนะซะวะ