หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > ย้อนรอยเส้นทางซามูไร

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ย้อนรอยเส้นทางซามูไร

คอร์สครึ่งวันจะพาคุณไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของซามูไรตั้งแต่นักรบแถวล่างไปจนถึงซามูไรชั้นสูงผู้อารักขาตระกูลมะเอะดะผู้มั่งคั่ง ส่วนในคอร์สแบบเต็มวัน คุณจะได้ชมวัดเมียวริวจิ (หรือที่รู้จักกันในนามวัดนินจา) และพิพิธภัณฑ์มะเอะดะ โทะสะโนะคะมิเคะ ชิเรียวคัง ทั้ง 2 แห่งมีความเกี่ยวข้องตระกูลมะเอะดะ ผู้ปกครองคะนะซะวะในอดีต

คอร์สแบบเต็มวัน (ใช้เวลา 6 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ มุ่งหน้าสู่โครินโบ (ประมาณ 10 นาที), เดิน (ประมาณ 5 นาที)

พิพิธภัณฑ์อะชิกะรุ ชิเรียวคัง (ใช้เวลา 30 นาที)

เดิน (ประมาณ 3 นาที)

บ้านซามูไรโนะมุระ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 

เดิน (ประมาณ 20 นาที)

พิพิธภัณฑ์มะเอะดะ โทะสะโนะคะมิเคะ ชิเรียวคัง (ใช้เวลา 30 นาที) 

เดิน

 

(รับประทานอาหารกลางวันบริเวณฮิโระซะกะ)

เดิน

พิพิธภัณฑ์ฮอนดะ โซฮินคัง (ใช้เวลา 30 นาที)

รถบัส มุ่งหน้าสู่สถานีคะนะซะวะ ป้ายทางออกทิศตะวันออก (ประมาณ 20 นาที)

วัดเมียวริวจิ (วัดนินจา) (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) *ต้องจองล่วงหน้า

รถบัส มุ่งหน้าสู่สถานีคะนะซะวะ ป้ายทางออกทิศตะวันออก (ประมาณ 15 นาที)

สถานีคะนะซะวะ