หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > เที่ยวชมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

เที่ยวชมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

จังหวัดอิชิกะวะไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัย “คะกะ เฮียะคุมังโกะคุ (หนึ่งล้านโคะคุ)” อันรุ่งเรืองเท่านั้น แต่ยังโด่งดังเรื่องสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เช่นกัน เส้นทางนี้จะพาคุณตามรอยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผลงานของสถาปนิกชื่อดัง อาทิ SANAA ซึ่งได้รับรางวัลพริตซ์เกอร์จากอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งศตวรรษที่ 21, ทะนิกุจิ โยะชิโร ผู้มีชื่อเสียงจากการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ประจำกรุงนิวยอร์ค และออกแบบพิพิธภัณฑ์ D.T. ซุสุกิ และบ่ออาบน้ำสาธารณะคะตะยะมะสุออนเซ็น รวมทั้งอิโซะสะกิ อะระตะ สถาปนิกยุคโพสต์โมเดิร์นผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งและสายน้ำนะคะยะ อุคิจิโร

เส้นทางชมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์แห่งยุค เฮียะคุมังโกะคุ (หนึ่งล้านโคะคุ) (ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง)

สถานีคะนะซะวะ

รถบัสคะนะซะวะ มุ่งหน้าสู่ฮิโระซะกะ ป้าย (อิชิอุระ จินจะ มะเอะ)(ประมาณ 20 นาที)

สวนปราสาทคะนะซะวะ ฮิชิยะกุระ, โกะจิคเค็นนะกะยะ, ฮะชิสุเมะมง, ซึสุกิยะกุระ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

เดิน (ประมาณ 10 นาที)

เซซงคะคุ (ประมาณ 30 นาที)

เดิน (ประมาณ 5 นาที)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดอิชิกะวะ (ประมาณ 30 นาที)

เดิน (ประมาณ 5 นาที)

ศาลเจ้าโอยะมะ (ประมาณ 30 นาที)

รถบัสคะนะซะวะ ป้ายสถานีคะนะซะวะ ทางออกทิศตะวันออก(ประมาณ 10 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

เส้นทางชมสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นในจังหวัดอิชิกะวะ (ประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง)

สถานีคะนะซะวะ ประตูซึสุมิ (ประมาณ 15 นาที)

รถบัสคะนะซะวะ มุ่งหน้าสู่ฮิโระซะกะ ป้าย (ฮิโระซะกะ จินจะ มะเอะ)(ประมาณ 20 นาที)

 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งศตวรรษที่ 21 (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

เดิน (ประมาณ 5 นาที)

พิพิธภัณฑ์ D.T. ซุสุกิ (ประมาณ 30 นาที)

รถบัสคะนะซะวะ ป้ายสถานีคะนะซะวะ ทางออกทิศตะวันออก(ประมาณ 20 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

รถไฟ (JR) (ประมาณ 30 นาที)

 

สถานีคะกะออนเซ็น

CANBUS อุมิมะวะริ (ประมาณ 2 นาที) หรือเดิน (ประมาณ 10 นาที)

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งและสายน้ำนะคะยะ อุคิจิโร (ประมาณ 30 นาที)

CANBUS อุมิมะวะริ (ประมาณ 2 นาที) หรือเดิน (ประมาณ 10 นาที)

บ่ออาบน้ำสาธารณะคะตะยะมะสุออนเซ็น (ประมาณ 30 นาที)

CANBUS อุมิมะวะริ (ประมาณ 20 นาที)

 

สถานีคะกะออนเซ็น

รถไฟ (JR) (ประมาณ 30 นาที)

สถานีคะนะซะวะ