หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน)

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน)

เริ่มต้นจากสถานีคะนะซะวะ เส้นทางนี้จะพาคุณไปชมสวนในเมืองแห่งปราสาทคะนะซะวะ จุดชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม พร้อมพาไปชมหุบเขาฮะคุเซ็นและวัดนะตะเดะระอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีในเขตคะกะ

ชมใบไม้เปลี่ยนสีในเมืองปราสาทคะนะซะวะ: เส้นทางครึ่งวัน (ประมาณ 3 ชม.)

สถานีคะนะซะวะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ-วะจิมะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถบัสคะนะซะวะมุ่งหน้าสู่เค็นโระคุเอ็น-ชิตะ (1) ป้าย (อิชิกะวะมง-มุคะอิ) (ประมาณ 18 นาที), *เดิน (ประมาณ 5 นาที)

สวนตระกูลนิชิดะ เกียวคุเซ็นเอ็น (ประมาณ 1 ชั่วโมง) *นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มรสชาเขียวมัทฉะได้ที่นี่

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ-วะจิมะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *เดิน (ประมาณ 5 นาที)

เค็นโระคุเอ็น (ประมาณ 1 ชั่วโมง) *เข้าทางประตูคัทซึระสะกะ และออกทางประตูมะยุมิสะกะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ-วะจิมะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *เดิน (ประมาณ 5 นาที)  

ถนนสวนชูโอ (ประมาณ 15 นาที) *ความประทับใจในอุโมงค์แห่งใบเมเปิลสายพันธุ์อเมริกัน

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ-วะจิมะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *เดิน 5 นาทีไปป้ายรถบัสโครินโบ

รถบัสคะนะซะวะ ป้ายสถานีคะนะซะวะ ทางออกทิศตะวันออก (ประมาณ 12 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

ชมใบไม้เปลี่ยนสีในเขตคะกะ: เส้นทางเต็มวัน (ประมาณ 6 ชม.)

สถานีคะนะซะวะ

รถไฟ (JR ด่วน: ประมาณ 30 นาที, ธรรมดา: ประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

สถานีคะกะออนเซ็น

CANBUS ยะมะ-มะวะริ (ประมาณ 25 นาที)

ยะมะนะกะออนเซ็น

เดิน (ประมาณ 5 นาที)

หุบเขาฮะคุเซ็น (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

CANBUS ยะมะ-มะวะริ (ประมาณ 30 นาที)

วัดนะตะเดะระ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

CANBUS ยะมะ-มะวะริ (ประมาณ 40 นาที)

 

สถานีคะกะออนเซ็น

รถไฟ (JR ด่วน: ประมาณ 30 นาที, ธรรมดา: ประมาณ 1 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ