หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของคะนะซะวะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของคะนะซะวะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น

คะนะซะวะเป็นที่ตั้งของถนนหลายสายที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนดั้งเดิมที่งดงามซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโชกุน เส้นทางนี้จะพาคุณไปสัมผัสย่านเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

คอร์สแบบเต็มวัน (ใช้เวลา 7 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ

ขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่ฮะชิบะ-โจ (4) ป้าย (โคะบัง-มะเอะ) (ประมาณ 10 นาที)

บริเวณวัดอุทัตซึยะมะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

เดิน (ประมาณ 10 นาที)

ย่านเกะอิชะตะวันออก (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

เดิน (ประมาณ 10 นาที)

ย่านคะสุเอะ-มะจิ (ประมาณ 30 นาที)

ขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่ฮะชิบะ-โจ (4) ป้าย (โคะบัง-มะเอะ) (ประมาณ 30 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

รถไฟ (ประมาณ 30 นาที)

 

สถานี JR คะกะ ออนเซ็น

รถบัส CANBUS อุมิ-มะวะริ (ประมาณ 40 นาที) (9 รอบต่อวัน)

สวนโซโระคุเอ็น, คฤหาสน์คะตะมะเอะ-บุเนะ (ประมาณ 30 นาที)

เดิน (ประมาณ 2 นาที) 2 ชั่วโมง

พิพิธภัณฑ์คิตะมะเอะ-บุเนะ (ประมาณ 30 นาที)

รถบัส CANBUS อุมิ-มะวะริ (ประมาณ 30 นาที) (9 รอบต่อวัน)

 

สถานี JR คะกะ ออนเซ็น