หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > เที่ยวชมแหล่งธรณีวิทยาฮะคุซัง - เทะโดะริกะวะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

เที่ยวชมแหล่งธรณีวิทยาฮะคุซัง - เทะโดะริกะวะ

ลักษณะภูมิประเทศและธรณีสัณฐานซึ่งทอดตัวยาวจากภูเขาฮะคุซัง ถึงแม่น้ำเทะโดะริ ต่อเนื่องไปจนถึงทะเลญี่ปุ่น พร้อมวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ามกลางทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งธรณีวิทยาแห่งชาติในปีค.ศ. 2011 แหล่งธรณีวิทยาคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรูปแบบพิเศษที่คุณจะได้เห็นมรดกของธรรมชาติ ผลงานของฝูงสัตว์และมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนธรรมชาติเหล่านี้

เส้นทางนี้จะใช้รถเช่าเป็นยานพาหนะพาคุณไปเที่ยวรอบแหล่งธรณีวิทยาฮะคุซัง-เทะโดะริกะวะ ชมแม่น้ำเทะโดะริ ชมกำแพงฟอสซิลคุวะจิมะ และก้อนหินล้านคัง (“คัง” คือหน่วยวัดน้ำหนักแบบโบราณ มีค่าเท่ากับ 3.75 กิโลกรัม, สูง 16 เมตร, เส้นรอบวง 52 เมตร)

ใช้รถเช่า (ใช้เวลา 8 ชั่วโมง)

 

เมืองคะนะซะวะ

โดยรถยนต์ (ประมาณ 45 นาที)

ที่ราบสูงชิชิคุ (1 ชั่วโมง)

*สกาย ชิชิคุ (ใช้กระเช้าโรปเวย์), เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบพาโนรามา

ศาลเจ้าชิระยะมะฮิเมะ (1 ชั่วโมง)

โดยรถยนต์ (ประมาณ 20 นาที)

หุบเขาเทะโดะริ (15 นาที)

โดยรถยนต์ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฮะคุซัง ชิระมิเนะ (45 นาที)

โดยรถยนต์ (ประมาณ 5 นาที)

กำแพงฟอสซิลคุวะจิมะ (15 นาที)

โดยรถยนต์ (ประมาณ 15 นาที)

ก้อนหินล้านคัง (15 นาที)

โดยรถยนต์ (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

 

เมืองคะนะซะวะ