หน้าหลัก > เส้นทางตัวอย่าง > จุดชมซากุระที่งดงามที่สุดในอิชิกะวะ(ช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายน)

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

จุดชมซากุระที่งดงามที่สุดในอิชิกะวะ(ช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายน)

2 เส้นทางต่อไปนี้ครอบคลุมจุดชมซากุระที่ดีที่สุด พร้อมชมเมืองปราสาท “คะนะซะวะ” และแวะชมความงามของธรรมชาติที่โนะโตะ (ทั้ง 2 เส้นทางเหมาะสำหรับช่วงซากุระบาน โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน)

เส้นทางเมืองปราสาทและซากุระ (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถขบวนสุดท้ายออกจากป้าย (โคะบัง-มะเอะ) จุดขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่ฮะชิบะ-โจ (4) (ประมาณ 10 นาที)

คะสุเอะ-มะจิ (ริมฝั่งแม่น้ำอะซะโนะ) (ประมาณ 45 นาที)

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถขบวนสุดท้ายออกจากป้าย (อิชิกะวะมง-มุคะอิ) จุดขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่เค็นโระคุเอ็น-ชิตะ (1) (ประมาณ 6 นาที)

คะสุเอะ-มะจิ (ประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง)

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถขบวนสุดท้ายออกจากป้าย (บุงกะคุฮิ-มะเอะ) จุดขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่ซะอิเซ (ประมาณ 6 นาที)

เส้นทางซะอิเซ โนะ มิจิ (ประมาณ 30 นาที)

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถขบวนสุดท้ายออกจากป้าย (ทางออกทิศตะวันออก) จุดขึ้นรถบัสมุ่งหน้าสู่สถานีคะนะซะวะ (ประมาณ 17 นาที)

สถานีคะนะซะวะ

 

เส้นทางซากุระรอบโนะโตะ (ประมาณ 7 ชั่วโมง)

สถานีคะนะซะวะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถไฟ (JR แบบด่วน ประมาณ 1 ชั่วโมง, แบบธรรมดา ประมาณ 90นาที)

 

สถานีนะนะโอะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *เดิน (ประมาณ 10นาที)

สวนโคะมะรุยะมะ (ประมาณ 45 นาที)

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *เดิน (ประมาณ 10นาที)

 

สถานีนะนะโอะ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถขบวนสุดท้ายออกจากโนะโตะมุ่งหน้าสู่อะนะมิสุ (ประมาณ 35 นาที)

สถานีนะนะโอะ คะชิะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

โด่งดังเรื่องอุโมงค์ซากุระ ในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระ จะมีการออกร้านและกิจกรรมภายนอกอาคาร รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถขบวนสุดท้ายออกจากโนะโตะมุ่งหน้าสู่อะนะมิสุ (ประมาณ 8 นาที)

 

สถานีอะนะมิสุ

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถขบวนสุดท้ายมุ่งหน้าสู่วะจิมะ เอะกิมะเอะ (ประมาณ 35 นาที) ลงที่ป้ายวะจิมะ เอะกิมะเอะจากนั้นเดินต่อ (ประมาณ 5 นาที)

สวนอิปปอนมัทซึ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *เดิน (ประมาณ 5นาที)

 

วะจิมะ เอะคิมะเอะ (สถานีวะจิมะ)

รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) *รถบัสโฮะคุเท็ตซึ วะจิมะ เอ็กซ์เพรส (ประมาณ 2 ชั่วโมง) *รถบัสเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 17.04 น.

สถานีคะนะซะวะ