หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > ช้อปปิ้ง/พักผ่อน > ช้อปปิ้ง/พักผ่อน:บริเวณคะกะ/ฮะคุซัง

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ช้อปปิ้ง/พักผ่อน:บริเวณคะกะ/ฮะคุซัง

บริเวณโนะโตะ

  ของที่ระลึกยอดนิยมของโนะโตะคือ เครื่องเขินวะจิมะ เกลือจากนาเกลือที่ซุสุ และรองเท้าแตะฟางสานแบบดั้งเดิม งานฝีมือของแม่บ้านในตลาดเช้าวะจิมะ

บริเวณคะนะซะวะ

ของที่ระลึกยอดนิยมของคะนะซะวะคือ ผลิตภัณฑ์จากทองคำเปลว และผ้าคะกะ ยุเซ็น ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของทองคำเปลวกลับไปเป็นของที่ระลึก

บริเวณคะกะ/ ฮะคุซัง

ของที่ระลึกยอดนิยมของบริเวณคะกะและภูเขาฮะคุซังคือ เครื่องเคลือบยะมะนะกะ และเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ หัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน นอกจากนี้ ผ้าทอมือจากวิธีการทอแบบอุจิคุบิในบริเวณภูเขาฮะคุซังก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

ซึคิอุซะงิ โนะ ซะโตะ (อุรุชิกุระ)

นอกจากจะได้เล่นกับฝูงกระต่ายที่ถูกเลี้ยงไว้อย่างอิสระภายในสวนแล้ว คุณยังจะได้ชมนิทรรศการเครื่องเคลือบและประติมากรรมหลากหลายรูปแบบภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะอุรุชิกุระด้วย

ศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเคลือบยะมะนะกะ

สถานที่แห่งนี้จะแนะนำข้อมูลในแต่ละแง่มุมเกี่ยวกับเครื่องเคลือบยะมะนะกะซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี

อะบิโอะ ซิตี้ คะกะ เฮียะคุเซ็นไก

เลือกซื้อสินค้าพิเศษจากแถบคะกะบริเวณชั้น 1 ของอาคาร อะบิโอะ ซิตี้ คะกะ ด้านหน้าสถานีรถไฟ JR คะกะออนเซ็น