หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > ชมธรรมชาติ > ชมธรรมชาติ/เที่ยวชมสถานที่:บริเวณคะกะ/ฮะคุซัง

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ชมธรรมชาติ/เที่ยวชมสถานที่:บริเวณคะกะ/ฮะคุซัง

บริเวณโนะโตะ

โนะโตะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมรดกโลกด้านเกษตรกรรม ที่นี่คือที่ตั้งของหมู่บ้านเกษตรกรรมเก่าแก่ที่งดงามราวกับภาพวาด กอปรกับภูมิประเทศของหน้าผาแนวชายฝั่งรูปทรงแปลกตาที่ชวนให้ประทับใจ.

บริเวณคะกะ/ ฮะคุซัง

คะกะคือบ้านเกิดของเขตน้ำพุร้อนชื่อดัง 4 แหล่งซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,300 ปี ภูเขาฮะคุซังพร้อมอวดโฉมธรรมชาติเขียวขจีซึ่งโอบล้อมด้วยช่องเขาอันงดงาม

ศูนย์อนุรักษ์นกน้ำคะตะโนะ

พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ “วาระประชุมว่าด้วยความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ โดยเฉพาะถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำ” นักท่องเที่ยวจะได้เห็นฝูงนกน้ำซึ่งอพยพมาใช้ชีวิตอยู่บริเวณนี้ในฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และต้นฤดูใบไม้ร่วง

ช่องเขาคะคุเซ็นเค

บริเวณปลายช่องเขาทั้ง 2 ข้างเป็นที่ตั้งของสะพาน "โคโระกิบะชิ" และ "คุโระทะนิฮะชิ" ช่องเขาแห่งนี้ยาว 1.3 กิโลเมตรและเป็นจุดชมธรรมชาติที่งดงามของแต่ละฤดูกาล

สวนพฤกษศาสตร์ฮะคุซัง

สวนแห่งนี้อยู่บริเวณยอดเขาฮะคุซังซึ่งสูง 2,702 เมตร ภูเขาฮะคุซังเป็น 1 ใน 3 ภูเขาชื่อดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับภูเขาฟุจิและภูเขาทะเทะยะมะ