หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > พิพิธภัณฑ์ > พิพิธภัณฑ์:บริเวณคะนะซะวะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

พิพิธภัณฑ์:บริเวณคะนะซะวะ

บริเวณโนะโตะ

  บริเวณโนะโตะภูมิใจนำเสนอพิพิธภัณฑ์เครื่องเขินวะจิมะ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะนะโอะซึ่งจัดแสดงงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นโดย โทฮะคุ ฮะเสะกะวะ ศิลปินชื่อดังในยุคอะสุจิ-โมะโมะยะมะ (ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16) ผู้ถือกำเนิดในโนะโตะ

บริเวณคะนะซะวะ

  คะนะซะวะคือบ้านเกิดของพิพิธภัณฑ์ศิลปะจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์ที่โด่งดังที่สุดคงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดอิชิกะวะซึ่งจัดแสดงงานศิลปะเก่าแก่จากทั่วจังหวัด และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยจากทั่วโลก

บริเวณคะกะ/ ฮะคุซัง

   พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิและนิทรรศการเตาเผาคุตะนิยะกิบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดในเขตคะกะและภูเขาฮะคุซัง 

???????????????????????????????????? 21

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้รวบรวมงานศิลปะร่วมสมัยและถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสวน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานศิลปะได้อย่างอิสระ

???????????????????????

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้รวบรวมงานศิลปหัตถกรรมหลายแขนง อาทิ เครื่องปั้นดินเผาโคคุตะนิซึ่งเป็นมรดกตกทอดในตระกูลของท่านมะเอะดะ ผู้ครองแคว้นคะกะ รวมถึงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดอิชิกะวะ

?????????????????????????????????????????????

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม 36 ประเภทซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ในจังหวัดอิชิกะวะ

พิพิธภัณฑ์ชินิเสะ (บ้านพ่อค้าคหบดีเก่าแก่)

อาคารหลังนี้แต่เดิมเป็นของเภสัชกร “นะคะยะ ยะคุโฮะ” และสร้างขึ้นในปี 1579 จากนั้นจึงถูกย้ายมาไว้ในพื้นที่ปัจจุบัน แต่ยังคงรักษาสภาพภายนอกไว้เหมือนเช่นในอดีต

เตาเผาโคเซ็น เครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ

ที่นี่คือเตาเผาคุตะนิเพียงแห่งเดียวในคะนะซะวะที่ยังคงอนุรักษ์ขั้นตอนการผลิตด้วยมือไว้เหมือนในอดีต

ศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคะกะยุเซ็น

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงชุดกิโมโนผ้าไหมคะกะยุเซ็นและผ้าชนิดอื่นๆ พร้อมจำหน่ายสินค้าจากคะกะยุเซ็นนานาชนิด

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดอิชิกะวะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้อยู่ภายในอาคารอิฐสีแดงดูโดดเด่น แยกออกเป็น 3 ปีกอาคาร และเป็นสัญลักษณ์ของสวนฮอนดะ โนะ โมะริ

ศูนย์จัดแสดงขนมอิชิกะวะ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงขนมหวานประจำฤดูกาลหลากชนิด, ขนมสูตรแฮนด์เมด และอุปกรณ์ในการทำขนมซึ่งได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแคว้นคะกะ เฮียะคุมังโกะคุ

โรงละครโนประจำจังหวัดอิชิกะวะ (โนกะคุโด)

การแสดงละครโนยังคงได้รับความนิยมในคะนะซะวะ เวทีโนกะคุโดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงละครโน และมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นครั้งคราว

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอฮิ (เตาเผาโอฮิ โจสะเอะมองลำดับที่ 10)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาโอะฮิหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า 340 ปี

นะกะมะจิ ยุเซ็นคัง (ชื่อเดิม ไซฮิซึอัน)

คะกะ ยุเซ็นคือหนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมที่จังหวัดอิชิกะวะภาคภูมิใจ นักท่องเที่ยวจะได้ชมผลงานคะกะยุเซ็นและเรียนรู้ขั้นตอนการย้อมสีทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกนะกะมุระ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมผลงานศิลปะเก่าแก่จากคอลเลคชั่นของนะกะมุระ ผู้ผลิตสาเกในคะนะซะวะและมีความสนใจในพิธีชงชาอย่างลึกซึ้ง

พิพิธภัณฑ์ฮอนดะ โซฮินคัง

พิพิธภัณฑ์ฮอนดะเก็บรวบรวมวัตถุและบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตระกูลฮอนดะ ทายาทของฮอนดะ มะซะโนะบุ ที่ปรึกษาของโชกุนโทะกุกะวะ และต่อมาได้เป็นหัวหน้าคณะผู้ติดตามตระกูลมะเอะดะ

พิพิธภัณฑ์ละครโนคะนะซะวะ

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องแต่งกายและหน้ากากละครโนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการแสดงละครโนสายโฮโชของดินแดนคะกะ

ฟุรุซะโตะ อิจินคัง (พิพิธภัณฑ์บุคคลสำคัญแห่งคะนะซะวะ)

พิพิธภัณฑ์นำเสนอผลงานและชีวิตของ 8 บุคคลยิ่งใหญ่ของคะนะซะวะ

พิพิธภัณฑ์โอโนะ คะระคุริ ท่าเรือคะนะซะวะ จังหวัดอิชิกะวะ

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องจักรกลในอดีตของประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับตุ๊กตาและอุปกรณ์จักรกลที่น่าอัศจรรย์