หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม:บริเวณโนะโตะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม:บริเวณโนะโตะ

บริเวณโนะโตะ

  บริเวณโนะโตะโด่งดังเรื่องวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายจากวัตถุดิบในท้องทะเลและพืชผักบนภูเขา เช่นเดียวกับความหลากหลายของงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน อาทิ เครื่องเขินวะจิมะ และหิ้งพระนะนะโอะ

บริเวณคะนะซะวะ

  วัฒนธรรมซามูไรตั้งแต่ยุคศักดินายังคงหลงเหลืออยู่ในคะนะซะวะจวบจนปัจจุบันผ่านศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อาทิ การแสดงละครโนที่ล้ำค่าและสง่างาม นอกจากนี้ ยังส่งอิทธิพลต่องานศิลปหัตถกรรมโบราณคุณภาพเยี่ยมและมีรสนิยม

บริเวณคะกะ/ ฮะคุซัง

  บริเวณคะกะโด่งดังในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรผู้สร้างสรรค์สมบัติแห่งชาติจำนวนมาก อาทิ ช่างฝีมืองานเครื่องเขินยะมะนะกะ และเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ

??????????? ?????????

คฤหาสน์ขนาดมหึมาหลังนี้สร้างขึ้นโดยทายาทตระกูลโทะคิคุนิ ซึ่งเชื่อว่าสืบเชื่อสายมาจากทายาทตระกูลเฮเคะ "ไทระ โนะ โทะคิทะดะ" ผู้เดินทางมายังคาบสมุทรโนะโตะหลังพ่ายแพ้ในสงครามดันโนะอุระ

คฤหาสน์ตระกูลคิตะ

ตระกูลคิตะคือต้นตระกูลโทะมุระยะคุ* ตระกูลผู้อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งของแคว้นคะกะ บ้านพักอาศัยของตระกูลคิตะแห่งนี้สร้างขึ้นตามคำแนะนำของผู้ครองแคว้นคะกะที่ต้องการให้ตระกูลคิตะมีบ้านพักที่โอ่อ่าสมกับฐานะ

คฤหาสน์ชิโมะ โทะคิคุนิ

คฤหาสน์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยทายาทของต้นตระกูลโทะคิคุนิ ตระกูลใหม่นี้ใช้ชื่อว่า "ชิโมะ โทะคิคุนิ" และมีฐานะที่มั่งคั่งควบคู่ไปกับต้นตระกูลเดิม

ศาลเจ้าเคะตะไทฉะ

ศาลเจ้าเคะตะ ไทฉะคือศาลเจ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,100 ปี และมีความงดงามแตกต่างกันตามฤดูกาล

วัดเมียวโจจิ

วัดเมียวโจจิเป็นวัดศูนย์กลางของนิกายนิจิเร็นในภูมิภาคโฮะคุริคุ อาคาร 10 หลังภายในเขตวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น อาทิ วิหารหลัก, เจดีย์ 5 ชั้น, หอผู้ก่อตั้ง และหอพระไตรปิฎก ฯลฯ

วัดโซจิจิ

วัดโซจิจิเคยมีบทบาทในฐานะวัดศูนย์กลางประจำนิกายเซ็นสายโซโต ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 จนถึงปลายศตวรรษที่ 17 ควบคู่กับวัดเอเฮจิ ในฟุคุอิ