หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม:บริเวณคะนะซะวะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม:บริเวณคะนะซะวะ

บริเวณโนะโตะ

  บริเวณโนะโตะโด่งดังเรื่องวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายจากวัตถุดิบในท้องทะเลและพืชผักบนภูเขา เช่นเดียวกับความหลากหลายของงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน อาทิ เครื่องเขินวะจิมะ และหิ้งพระนะนะโอะ

บริเวณคะนะซะวะ

  วัฒนธรรมซามูไรตั้งแต่ยุคศักดินายังคงหลงเหลืออยู่ในคะนะซะวะจวบจนปัจจุบันผ่านศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อาทิ การแสดงละครโนที่ล้ำค่าและสง่างาม นอกจากนี้ ยังส่งอิทธิพลต่องานศิลปหัตถกรรมโบราณคุณภาพเยี่ยมและมีรสนิยม

บริเวณคะกะ/ ฮะคุซัง

  บริเวณคะกะโด่งดังในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรผู้สร้างสรรค์สมบัติแห่งชาติจำนวนมาก อาทิ ช่างฝีมืองานเครื่องเขินยะมะนะกะ และเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ

???????????????

สวนเคนโระคุเอ็นคือ 1ใน 3 สวนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อีก 2 แห่งคือสวนไคระคุเอ็นในเมืองมิโตะ และสวนโคระคุเอ็นในเมืองโอะคะยะมะ

??????????????, ?????????? ?????? ?????????????? - ???????????? (?????????????????)

(ปราสาทคะนะซะวะ) อาคาร 3 หลังนี้ได้รับการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2001 ถือเป็นอาคารโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นหลังยุคเมจิ

??????????????? : ???????????????

สวนเกียวคุเซ็นเอ็นเกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบของภูมิประเทศเข้ากับพื้นที่ สวนเกียวคุเซ็นเอ็นได้รับการออกแบบโดยใช้ทัศนียภาพของสวนเคนโระคุเอ็นให้เกิดประโยชน์

??????????????????????

ย่านฮิกะชิฉะยะยังคงรักษาบรรยากาศดั้งเดิมเฉกเช่นในยุคศักดินาของคะนะซะวะ บานหน้าต่างไม้ด้านหน้าโรงน้ำชาและบ้านเกอิชาแบบโบราณยังคงงดงามราวกับภาพวาด

เรือนเซซงคะคุ

เรือนเซซงคะคุสร้างขึ้นบนพื้นที่ 1,500 ซึโบะ ในช่วงแรกใช้ชื่อว่า "ทัตซึมิ โกะเท็น" ทะคะโกะ ภรรยาของผู้ครองแคว้นรุ่นที่ 12 ใช้เวลาในช่วงปลายชีวิตของเธอที่นี่

ประตูอิชิกะวะมง ปราสาทคะนะซะวะ

ประตูอิชิกะวะมงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของซากปราสาทคะนะซะวะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญ

บ้านซามุไรนะกะมะจิ

ห่างจากย่านใจกลางเมืองโครินโบเพียงเล็กน้อย ยังมีบ้านซามุไรหลงเหลืออยู่ ล้อมรอบด้วยกำแพงดินแบบโบราณ

วัดเมียวริวจิ (นินจะเดะระ)

วัดเมียวริวจิเป็นที่รู้จักในนามนินจะเดะระ (วัดนินจา) ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่นิกายนิจิเร็น ภายในประกอบด้วยกับดักและสิ่งลวงตาจำนวนมากเพื่อพรางศัตรู

วัดเท็นโทะคุอิน (วัดประจำตระกูลทะมะฮิเมะ)

วัดเท็นโทะคุอินคือวัดประจำตระกูลทะมะฮิเมะ ภรรยาของโทะชิซึเนะ มะเอะดะ (ผู้ครองแคว้นรุ่นที่ 3 จากตระกูลมะเอะดะ)

วัดไดโจจิ

วัดไดโจจิเป็นวัดนิกายเซ็น สายโซโต ตั้งอยู่บนเชิงเขาไดโจจิ ติดกับภูเขาขนาดเล็กชื่อโนะดะยะมะ

ศาลเจ้าโอยะมะ

วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของพระราชวังคะนะยะเมื่อปี 1873 และเคยเป็นสถานที่พักอาศัยของผู้ครองแคว้นคะกะอันรุ่งเรือง