หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม:บริเวณคะกะ/ฮะคุซัง

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม:บริเวณคะกะ/ฮะคุซัง

บริเวณโนะโตะ

  บริเวณโนะโตะโด่งดังเรื่องวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายจากวัตถุดิบในท้องทะเลและพืชผักบนภูเขา เช่นเดียวกับความหลากหลายของงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน อาทิ เครื่องเขินวะจิมะ และหิ้งพระนะนะโอะ

บริเวณคะนะสะวะ

  วัฒนธรรมซามูไรตั้งแต่ยุคศักดินายังคงหลงเหลืออยู่ในคะนะสะวะจวบจนปัจจุบันผ่านศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อาทิ การแสดงละครโนที่ล้ำค่าและสง่างาม นอกจากนี้ ยังส่งอิทธิพลต่องานศิลปหัตถกรรมโบราณคุณภาพเยี่ยมและมีรสนิยม

บริเวณคะกะ/ ฮะคุซัง

  บริเวณคะกะโด่งดังในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรผู้สร้างสรรค์สมบัติแห่งชาติจำนวนมาก อาทิ ช่างฝีมืองานเครื่องเขินยะมะนะกะ และเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ

วัดนะตะเดะระ

วัดนะตะเดะระคือวัดศูนย์กลางประจำนิกายชินกง สร้างขึ้นในปี 717 มีชื่อเสียงเรื่องถ้ำภายในภูเขาหิน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ

กระท่อมโระซันจิน "อิโระฮะ"

โระซันจินเป็นทั้งศิลปินและนักชิมอาหาร เขาเคยพักอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมกระท่อมหลังนี้ในสภาพดั้งเดิม

พิพิธภัณฑ์สาเกไดนิจิ สะกะริ ซะคะกุระ ชิเรียวคัง

สาเกยี่ห้อ “ไดนิจิ สะกะริ” เป็นสินค้าของโรงกลั่นฮะชิโมะโตะ ชุโซ ซึ่งเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 1713 นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการหนังสือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิตสาเก

โบราณสถานอะตะกะ

ละครคะบุกิเรื่อง "คันจินโจ" ส่งผลให้โบราณสถานแห่งนี้มีชื่อเสียง แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง 800 ปี โบราณสถานยังคงยืนหยัดท่ามกลางป่าสน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงความกล้าหาญจากรูปปั้นของเบงเค, โยะชิซึเนะ และนายทวารโทะกะชิ

บริเวณท่าเรือฮะชิดะเตะ

ทัศนียภาพของบ้านเมืองชนบทที่งดงามราวกับภาพวาดผสานกับกระเบื้องสีแดงบนหลังคา นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นบนถนนในย่านที่พักอาศัย บ้านพักเหล่านี้สะท้อนความงามของวิถีชาวประมง

ศาลเจ้าชิระยะมะ ฮิเมะ

ศาลเจ้าศูนย์กลางของศาลเจ้าชิระยะมะทั่วประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะภูเขาฮะคุซังในฐานะภูเขาแห่งศรัทธา