หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

  ลองเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดอิชิกะวะ แล้วคุณจะได้พบจุดกำเนิดของตระกูลมะเอะดะ ผู้ครองแคว้นคะกะในยุคเอโดะ (1603-1868) ในยุคนั้น ตระกูลคะกะได้รับสมญานามว่า “คะกะ เฮียะคุมังโกะคุ” (แปลว่า “ข้าวล้านโคะคุ” โคะคุคือหน่วยที่ใช้นับข้าว เท่ากับปริมาณข้าวที่คน 1 คนบริโภคใน 1 ปี สมญานามดังกล่าวแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยของแคว้นคะกะในยุคที่ปริมาณผลผลิตข้าวในแคว้นนั้นๆเป็นดัชนีชี้ความร่ำรวย) เนื่องจากตระกูลคะกะไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของตระกูลโทะคุกะวะ และแคว้นคะกะก็เป็นแคว้นที่ร่ำรวยที่สุดรองจากเมืองหลวง (เอโดะ) พวกเขาจึงถูกจับตามองจากรัฐบาลโชกุนอยู่เสมอ ท่านผู้ครองแคว้นแห่งตระกูลมะเอะดะได้ละบทบาททางการทหารเพื่อตอกย้ำว่าตระกูลมะเอะดะไม่ต้องการมีอำนาจทางการเมือง ส่งผลให้การเมืองในยุคเอโดะสงบ ต่อมา ผู้ครองแคว้นที่ 3 ท่านโทะชิซึเนะ มะเอะดะได้วางนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านวัฒนธรรมในแคว้นอย่างแข็งขัน

 ตระกูลมะเอะดะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อพัฒนาบริเวณคะนะซะวะและเมืองปราสาท พวกเขาพยายามสร้างทรัพยากรและปัจจัยที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม อาทิ การสร้างศูนย์ฝึกงานจากช่างฝีมือชื่อดังซึ่งเรียกตัวมาจากเกียวโตและเอโดะ การสนับสนุนด้านวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ของแคว้นที่ต้องการให้รัฐบาลโชกุนในยุคเอโดะรับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้หวังจะก่อกบฏต่อต้านรัฐบาล มีการจัดตั้งมูลนิธิสำหรับอนุรักษ์พิธีชงชาและการละครโนซึ่งยังคงได้รับความนิยมมาจนทุกวันนี้ ในขณะเดียวกัน งานศิลปหัตถกรรมหลากหลายประเภท (อาทิ ทองคำเปลวคะนะซะวะ, เครื่องเคลือบคะนะซะวะ, การย้อมผ้าคะกะยูเซ็น และเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ) ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเป็นอุปกรณ์ประกอบพิธีชงชาและใช้ประกอบการแสดงโน งานหัตถกรรม 10 ประเภทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นงานศิลปะประจำชาติซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีงานศิลปะจำนวนมากที่สุดรองจากเกียวโต

บริเวณโนะโตะ

  บริเวณโนะโตะโด่งดังเรื่องวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายจากวัตถุดิบในท้องทะเลและพืชผักบนภูเขา เช่นเดียวกับความหลากหลายของงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน อาทิ เครื่องเขินวะจิมะ และหิ้งพระนะนะโอะ

บริเวณคะนะซะวะ

  วัฒนธรรมซามูไรตั้งแต่ยุคศักดินายังคงหลงเหลืออยู่ในคะนะซะวะจวบจนปัจจุบันผ่านศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อาทิ การแสดงละครโนที่ล้ำค่าและสง่างาม นอกจากนี้ ยังส่งอิทธิพลต่องานศิลปหัตถกรรมโบราณคุณภาพเยี่ยมและมีรสนิยม

บริเวณคะกะ/ ฮะคุซัง

  บริเวณคะกะโด่งดังในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรผู้สร้างสรรค์สมบัติแห่งชาติจำนวนมาก อาทิ ช่างฝีมืองานเครื่องเขินยะมะนะกะ และเครื่องปั้นดินเผาคุตะนิยะกิ

สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง

??????????? ?????????

คฤหาสน์ขนาดมหึมาหลังนี้สร้างขึ้นโดยทายาทตระกูลโทะคิคุนิ ซึ่งเชื่อว่าสืบเชื่อสายมาจากทายาทตระกูลเฮเคะ "ไทระ โนะ โทะคิทะดะ" ผู้เดินทางมายังคาบสมุทรโนะโตะหลังพ่ายแพ้ในสงครามดันโนะอุระ

???????????????

สวนเคนโระคุเอ็นคือ 1ใน 3 สวนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อีก 2 แห่งคือสวนไคระคุเอ็นในเมืองมิโตะ และสวนโคระคุเอ็นในเมืองโอะคะยะมะ

คฤหาสน์ตระกูลคิตะ

ตระกูลคิตะคือต้นตระกูลโทะมุระยะคุ* ตระกูลผู้อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งของแคว้นคะกะ บ้านพักอาศัยของตระกูลคิตะแห่งนี้สร้างขึ้นตามคำแนะนำของผู้ครองแคว้นคะกะที่ต้องการให้ตระกูลคิตะมีบ้านพักที่โอ่อ่าสมกับฐานะ

บ้านซามุไรนะกะมะจิ

ห่างจากย่านใจกลางเมืองโครินโบเพียงเล็กน้อย ยังมีบ้านซามุไรหลงเหลืออยู่ ล้อมรอบด้วยกำแพงดินแบบโบราณ

โบราณสถานอะตะกะ

ละครคะบุกิเรื่อง "คันจินโจ" ส่งผลให้โบราณสถานแห่งนี้มีชื่อเสียง แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง 800 ปี โบราณสถานยังคงยืนหยัดท่ามกลางป่าสน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงความกล้าหาญจากรูปปั้นของเบงเค, โยะชิซึเนะ และนายทวารโทะกะชิ

บริเวณท่าเรือฮะชิดะเตะ

ทัศนียภาพของบ้านเมืองชนบทที่งดงามราวกับภาพวาดผสานกับกระเบื้องสีแดงบนหลังคา นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นบนถนนในย่านที่พักอาศัย บ้านพักเหล่านี้สะท้อนความงามของวิถีชาวประมง