หน้าหลัก > วิธีการเดินทาง

ชมภาพวีดีโอ

 • อัลบั้มภาพ
 • ข่าวสารล่าสุด
 • วารสารออนไลน์
 • คู่มือการท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟน
 • ทำความรู้จักจังหวัดอิชิกะวะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

วิธีการเดินทาง

 (11.2010)

 

 รถไฟ

เครือ JR: http://www.japanrail.com/( External link ) ( อังกฤษ )

 • คะนะซะวะ – มะอิบะระ – โตเกียว 4 ชั่วโมง 12 นาที
 • คะนะซะวะ – เอะจิโกะ ยุสะวะ – โตเกียว 3 ชั่วโมง 47 นาที
 • คะนะซะวะ – เกียวโต – โอซาก้า 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • คะนะซะวะ – เกียวโต 2 ชั่วโมง 3 นาที
 • คะนะซะวะ – มะอิบะระ – นะโกะยะ 2 ชั่วโมง 25 นาที

 เครื่องบิน

สนามบินโคะมัทซึ

(การยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นน้อยครั้งมากที่สนามบินโคะมัทซึ)

 • เที่ยวบินจากโตเกียว (ฮะเนะดะ) 11 เที่ยวบินต่อวัน
 • เที่ยวบินจากซัปโปะโระ 1 เที่ยวบินต่อวัน
 • เที่ยวบินจากฟุกุโอะกะ 2 เที่ยวบินต่อวัน
 • เที่ยวบินจากเซ็นได 1 เที่ยวบินต่อวัน
 • เที่ยวบินจากนะฮะ 1 เที่ยวบินต่อวัน
 • เที่ยวบินจากนะริตะ 1 เที่ยวบินต่อวัน

สนามบินโนะโตะ

เที่ยวบินจากโตเกียว (ฮะเนะดะ) 2 เที่ยวบินต่อวัน

 รถบัส

(ข้อมูลเมื่อเดือนพ.ย. 2007)

 โตเกียว

(7,840 เยน/ เที่ยว)

คะนะซะวะ- – ฮะจิโอจิ

คะนะซะวะ

ฮะจิโอจิ

ฮะจิโอจิ

คะนะซะวะ

ออก 22:50

ถึง 5:50

ออก 23:00

ถึง 6:00

คะนะซะวะ– โตเกียว

คะนะซะวะ

โตเกียว

โตเกียว

คะนะซะวะ

ออก 22:00

ถึง 6:13

ออก 22:40

ถึง 7:10

คะนะซะวะ – ชินจุกุ

คะนะซะวะ

ชินจุกุ

ชินจุกุ

คะนะซะวะ

ออก 11:30

ถึง 19:22

ออก 10:10

ถึง 18:02

(ให้บริการรถ 2 คันในเวลานี้)
*เพิ่มเวลาพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(ให้บริการรถ 2 คันในเวลานี้)
*เพิ่มเวลาพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ออก 23:10

ถึง 7:12

ออก 23:40

ถึง 7:10

 โยะโกะฮะมะ

(7,840 เยน/ เที่ยว)

คะนะซะวะ– โยะโกะฮะมะ

คะนะซะวะ

โยะโกะฮะมะ

โยะโกะฮะมะ

คะนะซะวะ

ออก 22:00

ถึง 6:10

ออก 22:05

ถึง 6:10

 นะโกะยะ

(4,060 เยน/ เที่ยว)

คะนะซะวะ - นะโกะยะ

คะนะซะวะ

นะโกะยะ

นะโกะยะ

คะนะซะวะ

ออก 6:30

ถึง 10:27

ออก 7:30

ถึง 11:27

(ให้บริการรถ 8 คันในเวลานี้)

(ให้บริการรถ 8 คันในเวลานี้)

ออก 18:30

ถึง 22:27

ออก 19:30

ถึง 23:27

 เกียวโต

(4,060 เยน/ เที่ยว)

คะนะซะวะ - เกียวโต

คะนะซะวะ

เกียวโต

เกียวโต

คะนะซะวะ

ออก 7:00

ถึง 11:19

ออก 8:00

ถึง 12:34

(ให้บริการรถ 2 คันในเวลานี้)

(ให้บริการรถ 2 คันในเวลานี้)

ออก 15:30

ถึง 19:49

ออก 18:00

ถึง 22:19

 โอซาก้า

(4,300 เยน/ เที่ยว)

คะนะซะวะ - โอซาก้า

คะนะซะวะ

โอซาก้า

โอซาก้า

คะนะซะวะ

ออก 6:50

ถึง 11:30 *

ออก 7:20

ถึง 12:05

(ให้บริการรถ 5 คันในเวลานี้)

(ให้บริการรถ 5 คันในเวลานี้)

ออก 23:00

ถึง 6:20

ออก 22:10

ถึง 6:25

*รถจอดที่ห้างสรรพสินค้าฮันคิว ซันบันไก

 มัทซึโมะโตะ (งดให้บริการตั้งแต่ 1 ธ.ค. ถึง 20 เม.ย.)

(4,000 เยน/ เที่ยว)

คะนะซะวะ - มัทซึโมะโตะ

คะนะซะวะ

มัทซึโมะโตะ

มัทซึโมะโตะ

คะนะซะวะ

ออก 7:40

ถึง 12:30

ออก 7:30

ถึง 12:20

ออก 14:50

ถึง 19:40

ออก 14:40

ถึง 19:30

 ทะคะยะมะ/ ชิระคะวะโก

จากคะนะซะวะ

ค่าโดยสารต่อเที่ยว: ชิระคะวะโก 1,800 เยน/ ทะคะยะมะ 3,300 เยน

 

โฮะกุริกุบัส

โนฮิบัส

โฮะกุริกุบัส

โนฮิบัส

คะนะซะวะ

8:40*

 

13:55

16:40

ชิระคะวะโก

9:55  

 

15:10

17:55

ชิระคะวะโก

 

10:20

15:20

18:00

ทะคะยะมะ

 

11:10

16:10

18:50

*หากขึ้นรถเที่ยว 8:40 จากคะนะซะวะ ต้องเปลี่ยนรถบัสที่ชิระคะวะโกเพื่อเดินทางต่อไปทะคะยะมะ

จากทะคะยะมะ

ค่าโดยสารต่อเที่ยว: ชิระคะวะโก 2,400 เยน/ คะนะซะวะ 3,300 เยน

 

โนฮิบัส

โฮะกุริกุบัส

โนฮิบัส

โฮะกุริกุบัส

ทะคะยะมะ

   9:50*

 

12:50

16:50

ชิระคะวะโก

10:40

 

13:40

17:40

ชิระคะวะโก

 

11:10

13:50

17:50

คะนะซะวะ

 

12:25

15:05

19:05

*หากขึ้นรถเที่ยว 9:50 จากทะคะยะมะ ต้องเปลี่ยนรถบัสที่ชิระคะวะโกเพื่อเดินทางต่อไปคะนะซะวะ