หน้าหลัก > ข้อมูลเว็บไซต์

ชมภาพวีดีโอ

  • อัลบั้มภาพ
  • ข่าวสารล่าสุด
  • วารสารออนไลน์
  • คู่มือการท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟน
  • ทำความรู้จักจังหวัดอิชิกะวะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ข้อมูลเว็บไซต์

การเชื่อมลิงค์เข้ากับเว็บไซต์นี้

หากคุณต้องการเชื่อมต่อลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งลิงค์เว็บไซต์ ชื่อ และที่อยู่ของคุณมายังที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง พร้อมชี้แจ้งว่าคุณได้ดำเนินการเชื่อมลิงค์เข้ากับเว็บไซต์ของจังหวัดอิชิกะวะ

เราอาจปฏิเสธลิงค์ของคุณหากเว็บไซต์ดังกล่าวมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรา หรือในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวทำลายความน่าเชื่อถือของธุรกิจอื่นๆที่ดำเนินการโดยสมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ

คำเตือน

  1. เมื่อดำเนินการเชื่อมต่อลิงค์ กรุณาระบุอย่างชัดเจนว่าลิงค์ดังกล่าวเป็นของเว็บไซต์นี้หรือเป็นเว็บไซต์ของสมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ เราขอปฏิเสธการเชื่อมต่อลิงค์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การระบุรายละเอียดว่าเป็นเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
  2. ทางเว็บไซต์ขอปฏิเสธการเชื่อมต่อลิงค์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ เช่น การโฆษณาหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของสมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะหรือหน้าข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ
  3. ทางเว็บไซต์ขอปฏิเสธการเชื่อมต่อลิงค์เพื่อแสดงเนื้อหาบางส่วนหรือผูกเข้ากับเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ (หรือที่เรียกว่า “ลิงค์เฟรม”) ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์แยกออกจากส่วนอื่นอยู่แล้ว
  4. นอกจากนี้ กรุณางดเว้นการเชื่อมต่อลิงค์ที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหา รูปภาพ และรายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของสมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะและผู้จัดทำ ไม่อนุญาตให้นำไปจัดพิมพ์ซ้ำ จัดทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง แปลเป็นภาษาอื่น จำหน่าย หรือให้ยืมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ ลิขสิทธิ์นี้ครอบคลุมถึงการตัดทอนหรือย่อบางส่วนของบทความด้วย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และลิงค์

สมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ

สถานที่ตั้ง: 1-1 คุระซึกิ คะนะซะวะ จังหวัดอิชิกะวะ 920-8580 ประเทศญี่ปุ่น

อีเมล์: info@hot-ishikawa.jp

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ข้อมูลบนเว็บไซต์อื่นๆที่ทางผู้จัดทำหรือบุคคลอื่นลิงค์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของเว็บไซต์นั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดทำ ทางผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์อาจทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ถามเข้ามาผ่านทางอีเมล์ แต่ทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนโยบายที่ใช้กับเว็บไซต์ที่จัดทำและควบคุมโดยสมาพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะเท่านั้น