หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > พิพิธภัณฑ์ > พิพิธภัณฑ์:บริเวณคะนะซะวะ > พิพิธภัณฑ์ชินิเสะ (บ้านพ่อค้าคหบดีเก่าแก่)

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

พิพิธภัณฑ์ชินิเสะ (บ้านพ่อค้าคหบดีเก่าแก่)

/thai/kanko/thai/images/museum_007b.jpg

อาคารหลังนี้แต่เดิมเป็นของเภสัชกร “นะคะยะ ยะคุโฮะ” และสร้างขึ้นในปี 1579 จากนั้นจึงถูกย้ายมาไว้ในพื้นที่ปัจจุบัน แต่ยังคงรักษาสภาพภายนอกไว้เหมือนเช่นในอดีต ชั้น 1 แบ่งเป็นหลายห้อง อาทิ “มิเสะโนะมะ” และ “โอะเอะโนะมะ” และเป็นที่ตั้งของตู้ยาโบราณที่เรียกว่า “คุรุริทันสุ” ภายในห้อง “โอะเอะโนะมะ” ตกแต่งด้วยเพดานขัดลาย (คุมิเท็นโจ) ส่วนภายในห้องชงชาและห้องสไตล์ญี่ปุ่นจัดแสดงวิถีชีวิตของพ่อค้าในสมัยศักดินา ชั้น 2 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน, เครื่องประดับในงานแต่งงาน ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ชินะเสะ” ) กว่า 60 ร้าน

ที่อยู่

นะกะมะจิ 2-2-45, คะนะซะวะ 920-0865

โทรศัพท์

+81-(0)76-220-2524

แฟกซ์

+81-(0)76-220-2524

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 100 เยน, เด็กเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลาทำการ 9:30-17:00 (เข้าชมก่อน 16:30)

วันหยุด

เปิดให้บริการทุกวัน

การเดินทาง

ขึ้นรถบัสโฮะคุเท็ตซึจากสถานีรถไฟ JR คะนะซะวะ ลงที่ป้าย "โครินโบ" และเดินต่อ 5 นาที

Google แผนที่

แผนที่(PDF:3,034KB)

Sightseeing Spots

รีวิวในเว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย ทริปแอดไวเซอร์

download Adobe Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Acrobat Reader.