หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > กิจกรรมพิเศษ > กิจกรรมพิเศษ:บริเวณโนะโตะ > ซะกุระในสวนโคะมะรุยะมะ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

ซะกุระในสวนโคะมะรุยะมะ

/thai/kanko/thai/images/event_009b.jpg

บริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทนะนะโอะและอยู่ติดกับชายฝั่ง ถูกค้นพบโดยท่านมะเอะดะ ผู้ครองแคว้นคะกะรุ่นที่ 1 ในปี 1920 บริเวณนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะซึ่งสามารถมองทิวเขาโนะโตะและตัวเมืองได้อย่างสวยงาม เช่นเดียวกับวิวของอ่าวนะนะโอะ ดังคำบรรยายของกวีโอะโทะโมะ โนะ ยะคะโมะจิในหนังสือรวมบทกลอนมังโยชู สวนสาธารณะแห่งนี้คือพื้นที่สำหรับผ่อนคลายหรือเดินเล่น เป็นจุดชมดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ประกอบด้วยซะกุระสายพันธุ์โซเมโยะชิโนะ 150 ต้น, สายพันธุ์ยะเอะสะกุระ 20 ต้น, สายพันธุ์ชิดะเระสะกุระ 30 ต้น รวมทั้งหมด 200 ต้น

ช่วงเวลา

เมษายน

ที่อยู่

NE 1-1อุมะดะชิมะจิ, เมืองนะนะโอะ

โทรศัพท์

+81-(0)767-53-8424 (สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนะนะโอะ)

การเดินทาง

เดินจากสถานีนะนะโอะ 5 นาที

Google แผนที่

Sightseeing Spots

รีวิวในเว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย ทริปแอดไวเซอร์