หน้าหลัก > จุดน่าสนใจ > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม > ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม:บริเวณโนะโตะ > วัดเมียวโจจิ

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

วัดเมียวโจจิ

/thai/kanko/thai/images/temple_002b.jpg

วัดเมียวโจจิเป็นวัดศูนย์กลางของนิกายนิจิเร็นในภูมิภาคโฮะคุริคุ นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมวิหารโจะโระคุโดซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีศากยมุณี (สูง 5 เมตร, 1686) ทางวัดอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้กลับมาประดิษฐานอีกครั้งหลังการบูรณสังขรณ์เมื่อศตวรรษที่แล้วจนมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ดังเช่นปัจจุบัน ทางวัดมีเอกสารภาษาอังกฤษให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว อาคารบางหลังภายในเขตวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และถูกสร้างขึ้นในสมัยของผู้ครองแคว้นคะกะรุ่นที่ 5 แห่งตระกูลมะเอะดะ โดยเฉพาะ "เจดีย์ 5 ชั้นโกะจูโนะโท" ซึ่งสูง 34 เมตร ถือเป็นเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตโฮะคุริคุ และเป็นตัวอย่างของเจดีย์ยุคต้นเอโดะที่โดดเด่น นอกจากนี้ ยังเป็นเจดีย์ 5 ชั้นเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่มีมีหลังคาแบบโทะจิบุคิ

ที่อยู่

YO-1 ทะคิดะนิมะจิ, เมืองฮะคุอิ 925-0002

โทรศัพท์

+81-(0)767-27-1226

แฟกซ์

+81-(0)767-27-1227

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 500 เยนและ 300 เยนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมหรือมัธยมต้น

เวลาทำการ

8:00 - 17:00 (เม.ย. - ต.ค.),
8:00 - 16:30 (พ.ย. -มี.ค. )

วันหยุด

เปิดให้บริการทุกวันตลอดปี

การเดินทาง

ขึ้นรถบัสโนะโตะ เซบุจากสถานี JR ฮะคุอิที่มุ่งหน้าสู่ "โทกิ" หรือ "ทะคะฮะมะ" ลงที่ป้าย "ทะคิดะนิคุจิ" และเดินต่ออีก 20 นาที

Google แผนที่

แผนที่(PDF:3,034KB)

Sightseeing Spots

รีวิวในเว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย ทริปแอดไวเซอร์

download Adobe Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Acrobat Reader.